adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Cirkev ako Božia rodina
autor:  Filip Peregrin
duchovná obnova
pridané  23.04.2013 19:51

Nikdy nebudeme pravými nasledovníkmi Ježiša Krista, ak nebudeme patriť do konkrétneho spoločenstva a v ňom pokorne slúžiť. Kristus má byť v Cirkvi stvárnený, a preto sa má človek usilovať robiť to, čo robil Ježiš.

V dňoch 12.-14.4.2013 sa naše seminárne spoločenstvo opäť utiahlo do ticha a mohli sme sa spoločne s otcom Vladimírom Šostákom zamyslieť nad témou: „Cirkev ako Božia rodina“. Otec Vladimír nám pripomenul, že Cirkev je tu, aby slúžila. Na prednáške sme si tiež rozoberali problém posudzovania. Ním sa totiž oddeľujeme od Ježiša Krista. Upozornil nás, že prameňom posudzovania je hnev a výsledkom posudzovania je protiútok.

Na záver sme boli vyzvaný, aby sme sa najprv snažili vybrať brvno vo svojom oku a až potom smietko z oka blížneho. Máme sa usilovať o to, aby sme rešpektovali druhých.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič