adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Deň otvorených dverí (DOD 2013)
autor:  Pavol Bujňák
pozvánka
pridané  15.04.2013 17:05

Tak ako každý rok, aj tento, srdečne Vás pozývame do kňazského seminára. Počas nedele „Dobrého Pastiera“ znova otvárame naše dvere pre verejnosť a ponúkame duchovné hodnoty i celodenný program. Cieľom je prejaviť vďaku všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú či prípadne aj osloviť budúcich študentov univerzity a seminára . Ukážeme vám priestory, v ktorých sa formujú budúci kňazi našej arcidiecézy a priblížime čo-to z nášho každodenného života.

Program:

8:45 – modlitba posvätného ruženca (seminárny kostol)
9:30 – slávnostná sv. omša s otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom (seminárny kostol)
11:00 – prehliadka seminára (hneď po sv. omši)
12:00 – Raduj sa nebies kráľovná (seminárna kaplnka)
12:15 – obed pre všetkých účastníkov, prezentácia videa o živote v seminári (kino - miestnosť C4)
14:30 – kultúrno-spoločenský program, tombola (aula A1)
16:30 – koncert Martina Husovského (so skupiny Komajota)
17:30 – slávnostné kánonické vešpery (seminárny kostol)


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič