adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Veni Sancte Spiritus
autor:  Jakub Mura
slávnosť
pridané  04.10.2013 12:15

V pondelok 30. Septembra o 19 hod. sa uskutočnilo Veni Sancte čiže vzývanie Ducha Svätého na začiatku akademického roka. Na svätej omši, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober, sa zúčastnili aj predstavitelia katolíckej univerzity v Ružomberku, na čele s rektorom prof. Tadeuszom Zasepom Phd. V homílii bolo spomenuté okrem iného aj to, že na sv. omši sa stretli traja bratia – košický seminár sv. Karola Boromejského, Univerzitné pastoračné centrum a katolícka univerzita. Na konci sv. omše podarovalo UPC-čko malé darčeky všetkým zúčastnením prvákom. Po sv. omši bolo pripravené agapé v átriu teologickej fakulty.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič