adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výberové konanie - správca budov
autor:  Andrej Kačmár, vicerektor
výberové konanie
pridané  24.09.2013 19:23

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie správcu budov. Podrobnosti nájdete v priloženom pdf súbore.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič