adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


5. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KAPLNKY
autor:  Filip Peregrin
slávnosť
pridané  18.02.2013 11:21

Naše seminárne spoločenstvo tohto roku oslávilo (22.1.2013) už piate výročie konsekrácie kaplnky. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik. Počas svojej homílie poukázal, že kaplnka je dušou seminára a seminár je dušou diecézy. Taktiež nás poučil, že k atmosfére, ktorú tu vytvárame, prispieva každý z nás. Na záver svätej omše nám udelil svoje biskupské požehnanie a zaželal nám veľa úspechov.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič