adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Ako zomrieť sebe
autor:  Michal Škulka
duchovná obnova
pridané  20.03.2013 12:16

V dňoch 15. – 17. marca sme mali v rámci duchovnej obnovy s otcom Vladimírom Šostákom možnosť zamyslieť sa nad témou obnovy „Ako zomrieť sebe“. Život v Božom kráľovstve je nemožný, ak neumrieme svojmu ja. Jedinou skutočnou transakciou života je vydať sa Ježišovi a úplne mu dôverovať. Lebo, keď nezomrieme sebe, nemáme šancu ako kňazi obstáť v tomto živote. Boh sa ujme len života tých ľudí, v ktorých živote vládne. V poslednej prednáške sme sa zamýšľali nad tajomstvom prijímania. Prijímanie znamená stať sa jedno s Bohom, a tak mu umožniť, aby cez nás mohol meniť svet. Prijímať znamená odovzdať sa do Božieho plánu spásy.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič