adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Kandidatúra
autor:  Tomáš Tupta
slávnosť
pridané  26.02.2013 15:01

V piatok 22. februára 2013, na Sviatok katedry sv. Petra - apoštola, boli bohoslovci piateho ročníka počas pontifikálnej svätej omše o 16:30, celebrovanej otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, v našom seminárnom kostole, slávnostne predstavení spoločenstvu veriacich ako kandidáti diakonátu a kňazstva. Otec arcibiskup počas svojho príhovoru viackrát pripomenul, že kňaz je ten, kto je poslaný pre druhých, aby im slúžil. Že na to, aby kňaz mohol byť kňazom si nestačí sám, ale potrebuje spoločenstvo. V závere svätej omše oslovil nových kandidátov už ako svojich synov a vyzval ich k hlbšiemu a poctivejšiemu využívaniu času prípravy na diakonskú a neskôr na kňazskú vysviacku.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič