adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Lektorát
autor:  Marián Jaklovský
slávnosť
pridané  13.03.2013 19:28

Dňa 8. marca 2013 v kostole sv. Antona Paduánskeho o. biskup Stanislav Stolárik predsedajúc slávnosti ustanovil do služby lektora piatich bohoslovcov tretieho ročníka.

Služba lektora úzko súvisí s Božím slovom. Preto sa aj my, novoustanovený lektori, chceme sa usilovať zo dňa na deň stále viac, plnšie a živšie milovať Sväté Písmo, hlbšie ho poznávať a meditovať, aby sme sa stávali dokonalejšími učeníkmi nášho Pána.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič