adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Seminárna púť do Večného mesta
autor:  Blažej Revický
duchovná obnova
pridané  18.02.2013 11:34

V dňoch od 31. januára do 8. februára 2013 sme putovali spolu s našim rektorom, prefektom a emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom do Večného mesta. Sprevádzal nás otec Juraj Jurica, ktorý nám ku každému miestu podal historický výklad a doplnil ho svojimi trefnými myšlienkami a postrehmi. Keďže seminárny kostol je zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu, počas cesty sme sa zastavili v Padove aj v Assisi.

Počas dní v Ríme sme navštívili mnoho miest, medzi ktoré nevyhnutne patria štyri hlavné baziliky. V nedeľu sme sa zúčastnili modlitby Anjel Pána, potom sme sa na chvíľu stretli s emeritným kardinálom Jozefom Tomkom. Pápežský sakrestián Pavol Benedik OSA nás vzal do Sixtínskej kaplnky a podal výklad o freskách v nej. V závere našej púte sme sa zúčastnili na audiencii v aule Pavla VI.. Svätý Otec Benedikt XVI. nás po katechéze pozdravil slovami: „Milí seminaristi, prajem vám, aby púť k hrobom svätých Apoštolov počas Roka viery posilnila vašu vernosť Kristovi a veľkodušnú odpoveď na jeho volanie. Rád žehnám vás i vašich drahých.“ S načerpanými duchovnými silami a povzbudení vo viere sme sa vrátili späť na Slovensko.

Krátky zostrih z nášho stretnutia so sv. Otcom v Ríme. Príhovor v slovenčine adresovaný priamo nám 1:18 - 2:20.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič