adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Viera ako prameň poznania
autor:  Filip Peregrin
duchovná obnova
pridané  18.02.2013 11:17

Našou prvou duchovnou obnovou tohto roka nás opäť viedol o. Vladimír Šosták. Počas víkendu (18. – 20. 1. 2013) si pre nás pripravil dve prednášky na témy Poznanie vo viere a Viera ako prameň poznania. Pri tejto príležitosti sme mali možnosť zastaviť sa a oddýchnuť si od každodenných povinností, no zároveň sa zahľadieť a hlbšie si uvedomiť prítomnosť Toho, ku ktorému sa usilujeme dostať – k Ježišovi Kristovi. Táto duchovná obnova bola špeciálna tým, že medzi nami sme mohli privítať augustiniána pátra Pavla Benedika – pápežského sakristiána, ktorý slávil 25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Vo svojom rozprávaní nás povzbudil k priateľskému vzťahu s Ježišom a poučil o zodpovednosti kňaza.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič