adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Víkendový pobyt v seminári pre účastníkov 0. ročníka
autor:  Dušan Škurla
víkendovka
pridané  04.03.2013 20:35

určený pre tých, ktorí už absolvovali stretnutie prvého kontaktu a sú v maturitnom ročníku alebo už získali maturitu. Záujemcovia budú mať možnosť spolu so seminaristami osobne si vyskúšať život vo formácii podľa seminárneho poriadku. Cieľom pobytu získať osobnú skúsenosť a objaviť krásu usporiadaného života, preniknutého modlitbou a prácou.

Termín víkendového pobytu:

08. - 10. marca 2013

začiatok: v piatok o 18:00 hod.

Víkendový pobyt v seminári možno absolvovať viackrát (t.j. vítaní sú aj tí, ktorí už v predchádzajúcich rokoch takéto stretnutia absolvovali a stále zvažujú, či sa uchádzať o prijatie do seminára. Nie je určené pre tých, ktorí sa o prijatie v našom seminári uchádzali a dostali trvalo zamietavú odpoveď).

Z organizačných dôvodov je žiaduce, aby účastníci vopred potvrdili svoju účasť na stretnutí e-mailom na adrese skurla@ktfke.sk. Do e-mailu možno uviesť aj to, či máte záujem o osobné stretnutie s predstaveným seminára, prípadne napíšte, s ktorým. To nám pomôže efektívne využiť čas.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič