adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Zmena života
autor:  Dušan Harvilik
duchovná obnova
pridané  18.02.2013 19:51

Po krásnej púti v Ríme, sme pokračovali duchovnou obnovou s našim exercitátorom, duchovným otcom Vladimírom Šostákom, v dňoch 15. – 17. februára. Témou obnovy bola „Zmena života“ (Gal 5,22-23). Je potrebné niečo zmeniť? O akú zmenu sa to jedná? Táto zmena musí vychádzať z nášho srdca, ktoré zanechá starý spôsob života a otvorí sa novému životu Kristovej lásky. Láska Krista nás naučí odumierať svojim túžbam. Jedine tak budeme schopný prijať a zamilovať si hlavné Božie prikázanie: milovať Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou(LK 10,25-28).

Postupne sme rozoberali do hĺbky ovocie ducha, ktorým je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Na každé ovocie ducha nám o. Vlado načrtol päť stupňov, ako dosiahnuť toto ovocie v našom každodennom živote. Najdôležitejšie ovocie ducha, bez ktorého nemá zmysel žiadne iné, je láska. Nie eros - sexuálna príťažlivosť , nie filia - emocionálna náklonnosť, ale agapé – láska, ktorú dáva iba Boh. Láska, ktorá zabúda na seba, a preto je schopná darovať sa, byť darom pre blížneho.

Tieto a mnohé iné krásne myšlienky nám boli ponúknuté a zasiate do našich sŕdc, za ktoré veľmi pekne ďakujeme. Teraz je už na nás, ako ich v našom živote uskutočníme!


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič