adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


POSEDENIE S VÝTVARNÍKOM
autor:  Imrich Seman
čajový večer
pridané  28.11.2012 07:21

Pondelkový večer sa niesol v netradičnom umeleckom duchu. Hosťom večerného posedenia bol zaujímavý manželský pár z Čiech. Výtvarník a evanjelizátor Václav Lamr spolu s manželkou Máriou nám predstavili, ako netradične a možno pre niekoho šokujúco ohlasovať Božie slovo, v dnešnom hlučnom a na informácie presiaknutom globálnom svete. Obaja sú zakladateľmi misijného združenia Christ art, ktoré využíva najmä umeleckú formu k šíreniu kresťanských hodnôt. Vo svojej obsiahlej a veľmi zaujímavej prednáške nám predstavil plagátovú a bilboardovu misiu, ktorá môže osloviť široké vrstvy ľudí v Cirkvi ale aj mimo nej. V závere nás vyzvali aby sme sa nebáli šokovať, aby sme ako budúci kňazi posilňovali vieru a statočnosť veriacich.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič