adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


S HOSŤOM O VIERE V ŤAŽKÝCH SITUÁCIÁCH
autor:  Imrich Seman
čajový večer
pridané  28.11.2012 07:13

Obsahom nášho posedenia bola opäť téma súvisiaca s vierou, „Viera ako vykročenie do neistoty“. Hosťami večera boli manželia Soňa a Kamil Vancákovi. Pani Soňa nám na základe osobných svedectiev priblížila ako Boh konal a koná v jej živote aj v životoch jej blízkych. Hoci ako sama tvrdí nebolo to vždy jednoduché a ľahké, „ale netreba sa báť skočiť do Božej náruče a nechať sa ním viesť aj napriek mnohým ťažkostiam“. Nás seminaristov ako budúcich potenciálnych kňazov povzbudila, aby sme vydávali svedectvo našej viery, aby sme dokázali počúvať iných a nezabudli na to čo je pre nás najdôležitejšie. A to je osobná modlitba a osobný vzťah s Bohom, ktoré sú hnacím motorom aj pre pani Soňu Vancákovú, ktorá okrem úlohy mamy, manželky a aktívnej kresťanky zastáva aj vedúce miesto v občianskom združení Maják nádeje, ktorý je pre mnohých ľudí častokrát jediným východiskom.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič