adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


VIERA AKO SILA V SLABOSTI
autor:  Imrich Seman
čajový večer
pridané  28.11.2012 00:00

Posledný zo série jesenných čajových večerov ukončilo svedectvo brata, ktorý sa s nami podelil o vlastný životný príbeh. Rozprával na tému „Viera ako sila v slabosti“. Na základe vypovedaného svedectva poukázal na to, ako nám viera môže pomôcť vymaniť sa zo závislosti. Konkrétne v jeho prípade to bola závislosť na alkohole. Náš hosť je v súčasnosti aktívnym členom košickej skupiny anonymných alkoholikov. V tomto spoločenstve a nielen v ňom svojím novým životom pomáha mnohým ľuďom, ktorí bojujú so závislosťou. Ako sám vyznal, je veľmi dôležité, aby v tomto probléme nebol človek sám, aby sa mal o koho oprieť.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič