adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


ODPUST SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO
autor:  Branislav Babjak
slávnosť
pridané  04.11.2012 00:00

4. november je v Cirkvi dňom spomienky sv. Karola Boromejského. Keďže je patrónom nášho seminára, bol to pre nás výnimočný deň oslavy Boha v živote a diele tohto veľkého pastiera duší. Odpustovej slávnostnej sv. omši predsedal otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pred sv. omšou požehnal seminaristom 4. ročníka kňazské oblečenie - reverendy, ktorí tak postúpili na ceste „obliekania si Krista“ vo svojich životoch. Službu slávnostného kazateľa prijal rektor spišského seminára Mons. Prof. Jozef Jarab. Opierajúc sa o slová pápeža Benedikta XVI. z jeho listu Porta Fidei nás pozval neustále prichádzať a čerpať z prameňa Božieho slova a eucharistie. Zdôraznil, aby sme neboli len hlásateľmi slova a učiteľmi viery, ale predovšetkým jej svedkami. Už v tradičnej akadémii, ktorú si pekne pripravili naši tretiaci, so svojou prednáškou vystúpil prof. Anton Konečný. V nej nám priblížil vývoj zakladania seminárov a formácie v nich od čias prvých apoštolov až po súčasnosť.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič