adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


VERÍM V BOHA ZÁKONODARCU
autor:  Imrich Seman
čajový večer
pridané  13.11.2012 00:00

Pod týmto názvom sa v našom seminári začala séria večerných stretnutí s pozvaným hosťom. Ako prvý v Roku viery k nám zavítal Mons. Peter Holec, súdny vikár košickej arcidiecézy. Oboznámil nás s prácou súdneho vikára, ale hlavne s tým, aký je dôležitý zákon v našom živote. Veľa ľudí totiž zákon vníma ako obmedzenie, ako niečo, „čo sa musí“. Opak je pravdou: zákon je prejavom múdrosti a lásky Boha – Stvoriteľa. Zákon chráni spoločné dobro a garantuje slobodu. „Byť slobodný znamená prijať ohraničenie...“


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič