adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


... nastal čas na ticho...
autor:  Dávid Černiga
novinky
pridané  07.10.2021 12:02

Po všetkých prípravách na príchod pápeža Františka a samotnej jeho návšteve sme sa vybrali, pre nás už na známe miesto, do Prešova k Jezuitom, aj keď na kratšie ako inokedy. Všetci bohoslovci sme sa stíšili a pripravili si svoje srdcia na ticho so samotným Ježišom. Páter Benkovský nám opäť daroval svoj čas, pripravil pre nás zaujímavé body na rozjímanie a povedal nám niečo o samotných duchovných cvičeniach. Duchovne naplnení sme sa po 4 dňoch znova vrátili do seminára, aby sme od nasledujúceho pondelka mohli začať nový akademický rok. Aj touto cestou ešte raz ďakujeme pátrovi Benkovskému za jeho ochotu a čas, kedy si pre nás pripraví vždy niečo, nad čím človek môže uvažovať a rozjímať.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič