adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Advent očami bohoslovca
autor:  Dominik Maruša
novinky
pridané  27.11.2021 10:04

Cirkevný rok sa končí a my začíname advent, ktorý je prvým obdobím nového liturgického roka. Obdobie adventu nás má najmä duchovne pripraviť na sviatky narodenia Mesiáša. Slovo advent pochádza z latinského slova adventus a znamená príchod. Očakávame druhý Kristov príchod. Advent nám totiž pripomína, že Kristus už raz prišiel, ale príde ešte raz. Príchod Krista sa má, teda diať v našich srdciach. Aj, keď tohto roku nemáme možnosť prísť na svätú omšu, predsa slávme advent s radosťou, pretože o tom je advent. Je o radostnom očakávaní Radosti, Radosti s veľkým R. Radosti, ktorá „sa telom stala a prebývala medzi nami“. (porov. Jn 1,4) V tomto čase lockdown-u, keď sme poväčšine doma so svojimi rodinami využime tento čas na ešte bližšie stretnutie s Kristom. Dovoľme, aby sa Kristus nenarodil len niekde v kostole, ale aby sa v prvom rade narodil v našom prostredí, v našej rodine, v našich srdciach. Tento tak pre nás zvláštny čas využime na modlitbu. Advent nie je o príprave na materiálne Vianoce, nepotrebujeme sa zabezpečovať darmi, jedlom a ďalšími materiálnymi vecami. Potrebujeme sa modliť, byť obetaví a napĺňať sa láskou, pretože Láska príde z nebies. Nestarajme sa o to, čo bude, veď On sa už postará. „Roztrhnite si srdcia a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie." (porov. Joel 2,13) Predstavení kňazského seminára a my bohoslovci vám prajeme a vyprosujeme požehnaný čas prípravy na sviatky Lásky. Veľa zdravia a Božieho požehnania ! Požehnaný čas adventu !


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič