adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Ministériá lektorátu a akolytátu
autor:  Jaroslav Grocký
slávnosť
pridané  02.03.2022 10:30

Kostol sv. Antona Paduánskeho v Košiciach bol v sobotu, 26. februára 2022 svedkom udalosti, pri ktorej košický pomocný biskup, Mons. Marek Forgáč, ustanovil ôsmich bohoslovcov Košickej arcidiecézy na službu lektorov a akolytov. Deň predtým sa na rovnakom mieste konala slávnosť, pri ktorej rožňavský biskup, Mons. Stanislav Stolárik, ustanovil jedného bohoslovca Rožňavskej diecézy do služby akolytu. Rektor kňazského seminára v úvode sobotnej slávnosti povedal, že napriek ťažkej situácii spojenej s vojnovým konfliktom u našich východných susedov je dnešná slávnosť dôvodom na radosť. Biskup Marek Forgáč vyjadril radosť, že v prvý deň uvoľnenia časti protipandemických opatrení začíname práve takouto slávnosťou, kedy niekoľko bohoslovcov urobí ďalší významný krok na ceste ku kňazstvu. Na službu lektorov boli ustanovení: Dávid Černiga (farnosť Stropkov), Dominik Maruša (Krásna Lúka – farnosť Šarišské Dravce) Na službu akolytov boli ustanovení: Matej Fečo (Stuľany - farnosť Koprivnica), Radovan Gajdoš (Háj – farnosť Turňa nad Bodvou – Rožňavská diecéza), Jaroslav Grocký (farnosť Prešov – Sekčov), Ján Harčarik (Proč – farnosť Pušovce), Valentín Harničár (Malý Šariš – farnosť Župčany), Šimon Mesarč (farnosť Veľká Lodina), Vojtech Turko (farnosť Lastovce). Na slávnosti sa okrem predstavených kňazského seminára zúčastnili aj principáli bohoslovcov a ich rodiny. Obaja otcovia biskupi nových lektorov a akolytov povzbudili, aby aj skrze tieto ministériá vytrvalo pokračovali v nastúpenej ceste ku kňazstvu, aby ako lektori žili denne s Božím Slovom a ako akolyti boli skutočnými adorátormi Eucharistického Krista.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič