adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Odpustová slávnosť sv. Karola Boromejského
autor:  Ján Kotlarčík
slávnosť
pridané  16.11.2021 08:55

4. November je dňom spomienky na patróna nášho kňazského seminára – sv. Karola Boromejského. V tomto roku sme mohli odpustovú sv. omšu opäť sláviť v seminárnom kostole spolu s veriacimi. Hlavným celebrantom našej slávnosti bol košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Ten vo svojej homílii osobitne povzbudil nás – bohoslovcov, v našom povolaní. Za príklad dobrého pastiera nám dal práve nášho patróna Karola Boromejského, ktorý bez váhania ponúkol celý svoj život do služby Kristovi. Otec arcibiskup pri tejto príležitosti zároveň pred sv. omšou požehnal piatim bohoslovcom reverendy a piatim bohoslovcom požehnal breviáre. Počas sv. omše zase otec arcibiskup udelil jednému bohoslovcovi – Petrovi Astrabovi ministérium akolytátu. Zároveň piatich bohoslovcov prijal medzi kandidátov diakonátu a kňazstva: Dávida Černigu, Dominika Marušu, Ondreja Martinkoviča, Valentína Harničára a za Rožňavskú diecézu Jána Kotlarčíka.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič