adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


„Tu som ...“ – ministériá lektorátu a akolytátu
autor:  Matej Fečo
slávnosť
pridané  20.05.2021 10:59

V sobotu 15. mája o 9:30, sa v seminárnom kostole uskutočnila slávnosť, pri ktorej 12 bohoslovci prijali z rúk pomocného košického biskupa Mons. Marka Forgáča ministériá lektorátu a akolytátu. Na službu lektorov boli ustanovení: Peter Astrab (farnosť Budkovce), Matej Fečo (Stuľany – farnosť Koprivnica), Jaroslav Grocký (farnosť Prešov – Sekčov), Ján Harčarik (Proč – farnosť Pušovce), Valentín Harničár (Malý Šariš – farnosť Župčany), Šimon Mesarč (farnosť Veľká Lodina) a Vojtech Turko (farnosť Lastovce). Na službu akolytov boli ustanovení: František Hermanovský (Lúčka – farnosť Kračúnovce), Tomáš Kovalčík (farnosť Giraltovce), Šimon Škvarko (farnosť Jarovnice), Ján Pčolinský (farnosť Košická Polianka) a Dávid Buzogaň (farnosť Košice – Juh), ktorý bol zároveň prijatý medzi kandidátov diakonátu a kňazstva. Jeden z našich spolubratov – Radovan Gajdoš (Háj – farnosť Turňa nad Bodvou), ktorý pochádza z Rožňavskej diecézy, prijal ministérium lektorátu vo svojej rodnej diecéze, o 10:00 v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, z rúk miestneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, pri príležitosti tradičného kňazského dňa.

Pán biskup Marek sa v kázni kandidátom prihovoril v súvislosti s nedávnou slávnosťou Nanebovstúpenia Pána, v duchu čoho zaznelo, že vystúpiť vyššie k Bohu môže znamenať aj zostúpiť nižšie, teda priblížiť sa k ľuďom, čo sa od nových lektorov a akolytov očakáva pri vykonávaní tejto služby. Pán biskup Stanislav zasa povzbudil svojho bohoslovca Radovana príkladom sv. Jána Máriu Vianeya. Zdôraznil, že nie je všetko postavené iba na intelekte a vedomostiach, ale podstatná je svätosť života a odovzdanosť Bohu.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič