adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


V kňazskom seminári pomáhame ukrajinským deťom
autor: 
pridané  12.03.2022 18:22

Humanitárne ubytovanie v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa v uplynulom týždni rozrástlo na 60 osôb. Seminár vyčlenil k dispozícií 21 izieb, sedem dvojlôžkových, desať trojlôžkových a štyri sú štvorlôžkové , kde pre všetkých je k dispozícii internetové pripojenie. Vytvorila sa tu komunita, ktorá sa vzájomne podporuje a ak sa nejaké izby uvoľnia, ešte v ten deň sú do večera obsadené, pretože tí čo odchádzajú odporúčajú túto pohostinnosť ďalším utečencov . Bohoslovci sa ako dobrovoľníci výraznou mierou podieľajú na zabezpečení prevádzky. V seminári svoju činnosť rozšírili a okrem urgentnej pomoci za týždeň pre utečencov prichýlených v seminári vybavili desiatim mamičkám zamestnanie vo firmách , 24 osôb má vybavený štatút azylanta a zdravotné poistenie, deväť detí bolo prihlásených do školy, z toho dve na Gymnázium sv. Tomáša Akvinského. Okrem toho majú možnosť pomáhať pri upratovaní v jedálni a v kostole. Pre tých, ktorí tu plánujú zostať, vedenie seminára aktívne pomáha pri hľadaní stabilného ubytovania. V samotných priestoroch seminára je zriadený detský kútik a v piatok popoludňajší program deťom spestrilo svojím predstavením divadlo z Košíc. „Máme aj prípady, kedy deti prídu dehydrované a musia si najskôr poriadne oddýchnuť, vyspať sa a najesť. Máme deti z Odesy, ktoré tam zažili bombardovanie a keď tu počujú večer lietadlá, ktoré preletujú nad Košicami, je vidieť že im to stále spôsobuje veľký stres. Je to náročné“, pripomína vicerektor kňazského seminára Andrej Kačmar, „ale je vidieť, že tie živšie deti v komunite ostatným výrazne pomáhajú.“ Finančne túto pomoc môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu: SK49 0200 0000 0003 5264 6542 Kňazského seminára sv. Karola Boromejského IČO: 35547464


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič