adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


V kňazskom seminári prijímame utečencov z Ukrajiny
autor: 
pridané  05.03.2022 11:03

V sobotu 5.marca navštívil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober priestory Kňazského seminára sv. Karola Boromejského, kde za posledných päť dní po úteku z Ukrajiny našlo nocľah už 104 ľudí, predovšetkým mamičiek s deťmi, v týchto chvíľach ich je niečo cez 60. Ľudia priebežne prichádzajú, niektorí zostávajú iba na jednu noc, ale napĺňajú sa aj počty tých, ktorí chcú zostať dlhšie. Seminár vyčlenil 21 dvoj-, troj- a štvorlôžkových izieb. O priebeh prijímania utečencov, ich prevoz, zabezpečenie stravy a prípravu izieb sa stará vicerektor seminára dp. Andrej Kačmár spolu s 23 seminaristami. Okrem tejto služby sa starajú aj o naplnenie voľného času pre 32 detí, pre ktoré pripravili hry v miestnej telocvični, kreslenie a najnovšie aj varenie pudingu. Pre školopovinné deti je od zajtra pripravený aj online projekt pre vzdelávanie v ukrajinskom jazyku. Tiež je pre nich zabezpečená zdravotná služba pediatra a stomatológa. Aj samotné mamičky sa rozhodli aktívne zapojiť do bežných prác celým chodom ubytovania, upratovania a služieb v kuchyni. Stravu zabezpečuje bezplatne pridružená firma Gastromila. Arcibiskup Bober vyjadril veľkú radosť nad tým, že kňazský seminár v Košiciach bol medzi prvými, ktorí boli ochotní vo väčšom množstve prijímať najzraniteľnejšie osoby, ktorými sú matky s deťmi. Seminár im ponúka bezpečné prostredie. Keďže v prevažnej väčšine ide o veriacich ľudí, zapojili sa aj do spoločných modlitieb pri svätej omši či pobožnosti krížovej cesty v kostole. Podľa vicerektora Andreja Kačmara od pondelka 28. februára najskôr ubytovali 6 študentov z Maroka , troch z Tanzánie a dve rodiny z Mukačeva a Užhorodu a potom sa začali prednostne venovať mladým rodinkám a matkám s deťmi, ktoré im priamo z košickej stanice po príchode vlaku posielajú dobrovoľníci. „V piatok bolo deväť rodín z Odesy a Kyjeva spolu 30 ľudí, mamičky s deťmi , najstaršia je tu 86-ročná pani z Kyjeva a pripravujeme ďalšie kapacity na 50 ľudí . To je terajší plán a v zálohe máme ešte napr. učebne , kde ale musíme najskôr doriešiť hygienu.“ Aktívne sa od prvého momentu zapájajú do pomoci najmä bohoslovci, pripravujú izby, prezliekajú prádlo, starajú sa o hygienu. Spolupracujú s Arcibiskupským úradom a Teologickou fakultou , tá im pomáha s doktorandkami, ktoré prichádzajú a venujú sa dopoludnia deťom a pripravujú si spoločný program. Keďže sú dosť uzavretí, tak zväčša sú to len úvodné rozhovory. „Napriek tomu, že je to veľmi ťažké a máme slzy v očiach keď ich vidíme akí ubiedení tu prichádzajú , tak deti priniesli do seminára aj radosť , najmenšie je dvojročné , je ich tu 15, zábrany opadli , je tu živo a v seminári to vyzerá ako keby sme tu mali letný tábor . Niektoré deti po príchode tu spali aj 16 hodín, lebo keď prídu k nám najmä večer sú vystresovaní , niektorí ani nevedia kde sú a myslia si že sú v Poľsku a potrebujú aj dva dni na to , aby sa zorientovali ,“ zdôraznil Andrej Kačmar, vicerektor kňazského seminára v Košiciach.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič