adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výhercovia súťaže – Boromeo 1/2020
autor:  Šimon Škvarko
novinky
pridané  26.04.2021 18:08

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a zaslali nám správne odpovede. Spomedzi nich sme vyžrebovali piatich, ktorí budú odmenení vecnými cenami:

1. miesto: Halina Belanská, Košice
2. miesto: František Šingovský, Košice
3. miesto: Mariana Sitkaničová, Stropkov
4. miesto: Agáta Kiklicová, Stropkov
5. miesto: Marcela Beňová, Lipany

Výhercom blahoželáme!


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič