adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Boj s koronavírusom - štúdium na diaľku
autor:  Štefan Novotný
novinky
pridané  17.03.2020 14:52

Koronavírus síce zavrel brány seminára a bohoslovci odišli na vynútené "vírusové prázdniny", ale prednášky bežia ďalej aj vďaka vynaliezavosti vyučujúcich a možnostiam modernej techniky. Na fotografii môžte vidieť interaktívnu hodinu latinčiny v podaní prodekana pre vedu a výskum SLLic. Andreja Krivdu, PhD.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič