adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


CD SANCTUS - Schola Cantorum Cassoviensis
autor: 
novinky
pridané  02.03.2020 10:25

Podporte Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach svojim dobrovoľným príspevkom na číslo účtu
SK52 0200 0000 0021 8548 0694
Do poznámky uveďte svoje kontaktné údaje + text: MILODAR NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

Ako poďakovanie Vám na vašu adresu zašleme najnovšie CD SANCTUS Scholy Cantorum Cassoviensis.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič