adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Darovanie krvi
autor:  Daniel Dzuriš
aktivity bohoslovcov
pridané  04.12.2020 18:55

Tento rok nie je kvôli zložitej situácii veľmi bohatý na aktivity. Často rozmýšľame nad tým, čo na nás ešte čaká, čo budeme robiť keď sa stane to a to. Ani v takýchto pohnutých časoch by sme však nemali zabúdať na ľudí, ktorí aj teraz potrebujú našu pomoc (možno viac, ako kedykoľvek predtým). Aj preto sme sa v seminári rozhodli pokračovať v tradícii a vybrali sme sa spoločne darovať krv. Okolnosti nám nedovolili naplánovať akciu „vo veľkom“, no aj šesť ochotných bohoslovcov pomôže viac ako keby neprišiel nikto. Bolo pre nás veľkým povzbudením stretnúť v nemocnici veľa ďalších ľudí, ktorí tiež túžili pomôcť a našli si čas na darovanie krvi. Veľmi pekne ďakujeme personálu transfúznej stanice za ich ľudský prístup a za námahu, ktorú každý deň vynakladajú pre dobro iných a ďakujeme aj Vám všetkým, ktorí na nás myslíte v modlitbách aj počas týchto náročných časov. Nech Vám to Pán mnohonásobne vráti.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič