adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Diakonská vysviacka
autor:  František Bujňák, Tadeáš Jacko
slávnosť
pridané  09.06.2020 19:17

Drahí príbuzní, milí priatelia.

Máme radosť, že vplyvom zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa zmenšujú aj obmedzenia v kostoloch. Srdečne Vás všetkých pozývame na našu diakonskú vysviacku do Dómu sv. Alžbety v Košiciach, 19.6.2020 o 10:00 hod. Aktuálna kapacita katedrály by mala postačovať. Prosíme Vás o dodržanie platných obmedzení: šachovnicové sedenie, nosenie rúšok a dezinfekcia pri vstupe do chrámu.

V modlitbách spojení
František a Tadeáš


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič