adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Termín podávania prihlášok sa posúva na 30.4.2020
autor:  Štefan Novotný
novinky
pridané  17.03.2020 14:32

Vzhľadom k aktuálnej mimoriadnej situácii sa termín podania prihlášky do kňazského seminára posúva na 30.4.2020. V prípade nejasností, alebo iných otázok píšte na emailovú adresu rektor@kske.sk.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič