adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Zrušenie Miništrantskej univerzity
autor:  František Hermanovský
novinky
pridané  29.05.2020 11:42

Milí miništranti, drahí rodičia miništrantov, s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu oznamujeme, že tohtoročná Miništrantská univerzita je ZRUŠENÁ. Ďakujeme vám za vašu priazeň a záujem. Tešíme sa na stretnutie s miništrantmi v budúcnosti. Prajeme vám pokojný a požehnaný čas letných prázdnin.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič