adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Druháci na Hradisku
autor:  Jaroslav Grocký
víkendovka
pridané  22.11.2019 15:45

Nápad ísť na víkendovku na Hradisko vznikol ešte vo februári roku 2019, keď sme si chceli rezervovať chatu od sestričiek z Congregatio Jesu v Prešove. Chata však bola počas letného semestra úplne obsadená. „Škoda“, povedali sme si. Ale mysleli sme dopredu a s veľkým predstihom sme si rezervovali chatu na november na ďalšiu víkendovku.

Prišiel čas a v piatok 8. novembra sme sa deviati bohoslovci z 2.F vybrali s otcom vicerektorom Andrejom Kačmárom na vytúžený čas oddychu do krásnej tichej obce v pohorí Čergov – na Hradisko. Prvý večer patril návšteve farského kostola vo farnosti Terňa, kde sme počas sv. omše v krátkosti predstavili seminár a zvlášť náš ročník. Po sv. omši nás miestny pán farár Imrich Revák spolu s pánom kaplánom Petrom Rusnákom pozvali na faru na večeru, kde sme strávili príjemný čas.

Nasledujúci deň sme sa po raňajkách vybrali do Prešova a našim cieľom bolo Múzeum ťažby soli na Solivare. Prešli sme si všetky budovy historického komplexu, od šachty Leopold, cez Četerne, varňu František až po nedávno zrekonštruovaný sklad soli. Počas prehliadky nám lektor podal skvelý výklad. Bola to krásna prehliadka a myslím si, že po nej si každý z nás bude oveľa viac vážiť dar soli, ktorá je skutočne nad zlato. Sv. omšu sme mali s o. vicerektorom v malej kaplnke na chate. Popoludní sme si oddýchli a zatiaľ čo jedna partia pripravovala pirohy a pizzu na večeru, druhá sa bola pozrieť v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie na Hradisku, kde sme mohli obdivovať čerstvo zreštaurovaný ikonostas. Večer patril rozhovorom, spevu a hre na gitaru, oddychu a otec vicerektor nám prostredníctvom fotiek priblížil jeho nedávny trojtýždňový pobyt v Rusku.

V nedeľu ráno sme navštívili filiálku farnosti Terňa, obec Veľký Slivník, kde sme na sv. omši tiež predstavili náš ročník. Boli sme veľmi povzbudení zápalom miestnych veriacich a zanietením do spevu a tiež latinskými spevmi, ktoré ovládali aj deti. Po sv. omši sme si pobalili veci a vybrali sme sa do farnosti Krista Kráľa v Prešove na Sekčove, kde pre nás miestni farníci pripravili chutný obed. Na Sekčove sa nám venovali miestni kapláni Michal Pavlík a Lukáš Libák a prišiel nás pozdraviť aj pán kaplán Jozef Harvan. Po obede sme si pozreli farský kostol Krista Kráľa na Sekčove a filiálny kostol sv. Františka Xaverského na Šalgovíku. A keďže ja pochádzam práve z tejto farnosti na Sekčove, tak sme víkendovku ukončili návštevou u nás doma, kde sme krátko posedeli s mojimi rodičmi, posilnili sa pudingom a otec vicerektor si pospomínal na svoje kaplánske začiatky, keďže do našej farnosti prišiel v roku 2000 ako novokňaz.

V závere sa chcem poďakovať v mene celého ročníka o. vicerektorovi Andrejovi Kačmárovi za sprevádzanie počas tejto víkendovky, kňazom a veriacim, ktorí nás s láskou prijali a najmä Pánu Bohu za požehnaný čas a spoločenstvo.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič