adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Naša prvá víkendovka
autor:  Dominik Maruša
víkendovka
pridané  22.11.2019 15:40

S povinnosťami, ktoré prichádzajú v seminári, prichádzajú aj príjemne veci. Jedna z takýchto vecí je víkendovka. Je to čas, kde sa upevní ročníkové priateľstvo, kde človek spozná nové miesto, novú farnosť, nových ľudí ... .

Naša prvá víkendovka bola v poslednom čase známej farnosti našej arcidiecézy v Pavlovciach nad Uhom. V piatok po obede sme sa my - prváci spolu s naším o. špirituálom Jánom Dudičom vybrali do rodiska blahoslavenej Anky. Zo seminára sme utekali rovno do farského kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa, kde nás už čakal p. kaplán Rastislav Gönci. Sv. omšu slúžil za účastí deti. Po sv. omši sme veriacim predstavili náš seminár. Po tejto prezentácii, sme išli na faru, kde nás privítal p. farár Slavomír Bakoň. O. Slavomír nám porozprával, ako to funguje v ich farnosti. V sobotu po sv. omši sme sa vybrali na výlet na Ukrajinu. Na Ukrajinu sa k nám pridal aj o. Peter Schmotzer – kaplán vo Veľkých Kapušanoch. Po nákupoch sme navštívili o. Petra na jeho fare. Privítal a povzbudil nás aj o. dekan. Večer sme navštívili kostol vo Vysokej nad Uhom, v rodisku Anky Kolesárovej. Samozrejme sme nemohli z našej návštevy vynechať Domček.

V nedeľu sme sa rozdelili na sv. omše vo filiálkach - o. Ján, Ondro a ja sme išli na sv. omšu s o. Rastislavom do Stretavy. Janko a Dávid išli na sv. omšu s o. Tomášom (vicerektor Domčeka) do Vysokej nad Uhom. Stretli sme sa až vo farskom kostole, kde veriacich povzbudil o. Ján a my sme sa rozlúčili a poďakovali farníkom. Po obede sme sa opäť rozprávali s duchovnými otcami o farskej pastorácii. Potom sme poďakovali p. farárovi, ktorý musel odísť kvôli svojím povinnostiam. Pozreli sme si primície o. Rastislava, poďakovali sa aj jemu. Víkendovku sme zavŕšili modlitbou kompletória v seminárnej kaplnke.

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať najskôr Pánu Bohu, potom o. Slavomírovi, o. Rastislavovi a všetkým veriacim v tejto krásnej farnosti. V neposlednom rade by sme chceli poďakovať aj o. špirituálovi Jankovi, že prijal naše pozvanie na našu prvú víkendovku.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič