adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Stretnutie seminaristov s Mons. Wongom, sekretárom pre semináre
autor:  Valentín Harničár
prednáška
pridané  14.11.2019 10:00

Koncom októbra 2019 zavítal na Slovensko vzácny človek – Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, arcibiskup a sekretár pre semináre Kongregácie pre klerikov. V rámci svojej návštevy sa stretol najprv s biskupmi a predstavenými seminárov a v piatok 25. októbra aj s nami – seminaristami – v priestoroch bývalého Kňazského seminára v Badíne. Začali sme najlepším možným spôsobom a to latinskou svätou omšou, počas ktorej nás doslova nakazil svojou radosťou, ktorou – ako sám povedal – je naplnený preto, že nás vidí. Povedal, že seminaristi sú dôkazom toho, že mladí majú stále záujem kráčať za Ježišom výnimočným spôsobom.

Po sv. omši sme sa presunuli do Auly, kde sa začala samotná prezentácia, ktorá bola zameraná na tému osobnej vernosti a bratskej spoluzodpovednosti. Prednáška bola veľmi zaujímavá, pretože otec arcibiskup sa snažil všetko dôkladne vysvetliť na jednoduchých príkladoch, hlavne z futbalového prostredia. Zaznelo aj zopár krásnych myšlienok. Napríklad, že láska k Bohu a ľuďom je to, čo nás má robiť vernými nášmu povolaniu. Pričom vernosť nie je synonymom obyčajného zachovávania príkazov. Zatiaľ čo v prvom prípade dáva človek do všetkého svoje srdce, v tom druhom je dominantná skôr jeho pýcha a nadradenosť. Spomenul aj to, že kňazské povolanie je len jedna z foriem plného prežívania svojho krstného zasvätenia. Všetci bez rozdielu máme žiť svoj krst, lebo už ním sme boli zasvätení. Kňazská vysviacka len dáva plnosť tomu, čo máme žiť už dnes. V kontexte bratskej spoluzodpovednosti zdôraznil, že náš život musí byť príkladný pre spolubratov, zvlášť pre tých mladších. Mali by sme byť takí, aby uvažujúci o vstupe do seminára boli po stretnutí s nami povzbudení urobiť krok vpred. Bolo množstvo priestoru aj pre diskusiu, ktorá bola veľmi úprimná a praktická.

Po spoločnom obede sme si spravili kopec fotografií a rozlúčili sa. Cestou naspäť sme sa ešte zastavili na mariánskom pútnickom mieste na Starých Horách, kde nás posprevádzali pátri karmelitáni. Počas minipúte ku kaplnke v lese sme sa pomodlili svätý ruženec naplnení vďačnosťou za krásne prežitý deň. Nech Pán žehná otca arcibiskupa Wonga, predstavených seminárov i všetkých bohoslovcov a obdarí Slovensko hojnosťou nových duchovných povolaní.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič