adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Velehrad 2019
autor:  Dávid Černiga
aktivity bohoslovcov
pridané  15.10.2019 19:32

Prebieha prvá rektorská porada a o. rektor hlási výlet na Moravu, kde sa stretávajú všetky kňazské semináre Slovenska, Moravy a Čiech.

V piatok 11.10.2019 o 12:00 sme sa vydali na 6 hodinovú cestu do ďalekej farnosti Štípa, kde si nás rodiny po príchode rozdelili, a hneď potom sme utekali k ním domov, kde nás srdečne privítali a pohostili večerou. Na ďalší deň ráno sme vyrazili na Velehrad, kde sa stretli všetci bohoslovci. Stretnutie začalo krátkymi prednáškami a sv. ružencom. Hlavným bodom programu bola sv. omša, ktorú celebroval Mons. Ján Graubner - Olomoucký arcibiskup. V homílii sa nám prihovoril vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši nasledoval obed a občerstvenie. Počas toho sme mali priestor na naše rozhovory s našimi priateľmi bohoslovcami, alebo sme taktiež mohli nadviazať nové priateľstvá. Vymieňali sme si s nimi názory a porovnávali naše semináre. Na záver nášho stretnutia na Velehrade sme sa spoločne pomodlili akatist, a tak odišli do farností, kde sme spali v rodinách.

Nedeľné ráno nám naše rodiny pripravili raňajky a spoločne sme išli na sv.omše. Jedna časť išla na filiálku a druhá časť bola vo farskom kostole narodenia Panny Márie v Štípe. Poobede sme ešte mali prezentáciu pre domácich, kde sme im predstavili náš kňazský seminár, potom nasledovala modlitba, spoločná fotka a naštartovaný autobus mohol vyraziť späť do Košíc.

Aj touto formou by sme sa chceli poďakovať p. farárovi Františkovi Sedláčkovi a všetkým rodinám, ktoré si nás zobrali na tie 3 dni do svojich príbytkov, za ich otvorené srdcia a prijatie. Tiež naša vďaka patrí nadácií “výchova a vzdelanie”, vďaka ktorej sme sa mohli prepraviť na Moravu a späť.

Naša púť sa skončila a zážitky ostávajú v našich srdciach, kedy sme nadviazali nové kontakty, vzťahy a mohli si všimnúť trochu inú kultúru a niečo nové sa naučiť.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič