adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výhercovia súťaže – Boromeo 2/2019
autor:  Šimon Škvarko
novinky
pridané  21.02.2020 07:50

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a zaslali nám správne odpovede. Spomedzi nich sme vyžrebovali piatich, ktorí budú odmenení vecnými cenami:

1. miesto: Michaela Novotná, Vranov nad Topľou
2. miesto: Mária Adamuščinová, Bardejov
3. miesto: Cecília Sinayová, Prešov
4. miesto: Beáta Vargová, Košice
5. miesto: Anna Novotná, Vranov nad Topľou

Výhercom blahoželáme!


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič