adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výprava na juh
autor:  Šimon Mesarč
aktivity bohoslovcov
pridané  25.02.2020 20:27

V dňoch 07.2. – 09.02.2020, sme my – bohoslovci a niektorí naši predstavení opustili naše drahé Slovensko a zamierili sme na juh – do Maďarska.

Cieľom našej cesty bola nie len perla na Dunaji – Budapešť, ale aj iné významné miesta na území bývalého Uhorska, ku ktorému niekedy patrilo aj naše územie. V piatok, po prekročení maďarskej hranice, bolo našou prvou zastávkou hlavné mesto Hevešskej župy – Jáger. Po príchode na miesto sme sa ubytovali v kňazskom seminári, kde nás privítal rektor jágerského seminára Buda Péter. Ďalej nasledovala prehliadka mesta, ktoré nás očarilo svojou bohatou históriou, hradom z obdobia stredoveku, mnohými skvostnými barokovými architektonickými pamiatkami, ako napríklad bazilika a lýceum; i minaretom, ktorý je pripomienkou tureckej nadvlády v meste, kedy sa na deväťdesiat rokov od roku 1556 stal Jáger centrom osmanskej provincie. Smelo však môžeme povedať, že Jáger je nám blízky, keďže územie košického biskupstva bolo do roku 1804 súčasťou jágerskej diecézy, ktorú založil uhorský kráľ – sv. Štefan.

V sobotu, už hneď zrána, naša „výprava“ pokračovala ešte južnejšie – do Budapešti. Počas celého dňa putovania Budapešťou nás sprevádzal vdp. Dionýz Takács, za čo mu patrí veľká vďaka. Po príchode do nádhernej maďarskej metropoly naše kroky smerovali na Budínsky hradný vrch, kde sme navštívili Chrám kráľa Mateja, kde sme slávili svätú omšu. Po prehliadke chrámu sme sa cez Rybársku baštu presunuli do Maďarskej národnej galérie. Po úchvatnej prehliadke plnej vzácnych umeleckých diel sme zostúpili z Hradného vrchu a cez Reťazový most sme prešli na pešťský breh. Na ľavom brehu Dunaja sa skvie Budova maďarského parlamentu, na ktorej stavbe sa podieľali aj slovenskí murári a majstri, hlavne z Liptova. Parlament sme navštívili a mali sme možnosť vidieť aj korunovačné klenoty. Ďalej naše kroky smerovali do Baziliky svätého Štefana, ktorá je najväčším rímskokatolíckym chrámom v Budapešti. Nachádza sa v peštianskej časti Lipótváros a jej obrovskú monumentálnu kupolu vidieť z veľkej diaľky. Po prehliadke baziliky a osobnom stíšení sa v modlitbe sme znovu vykročili do preplnených rušných ulíc metropoly a kráčali sme naprieč bulvármi až k budapeštianskemu Centrálnemu kňazskému semináru, kde nás taktiež srdečne privítali a prizvali k večeri. Ešte pred večerou sme sa pomodlili vešpery v kaplnke seminára a mali sme jedinečnú možnosť vstúpiť aj do veľmi vzácnej historickej pavlínskej knižnice. Po večeri sme sa odobrali naspäť do barokovej perly Maďarska – do Jágru.

Nedeľné ráno sme začali spoločnou svätou omšou s jágerskými bohoslovcami v nádhernej kaplnke seminára. Po svätej omši sme mali spoločné raňajky, po ktorých nasledovala prehliadka seminára, po ktorého chodbách a miestnostiach nás sprevádzali ochotní jágerskí bohoslovci. Po prehliadke priestorov seminára sme sa rozlúčili, poďakovali predstaveným i bohoslovcom z Jágra za milé prijatie i nemalú starostlivosť počas uplynulých dní a pokračovali v našej výprave, tentokrát už smerom na sever, bližšie k našej domovine – do mesta Sárospatak v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe.

V meste, v ktorom sa podľa najnovších údajov v roku 1207 narodila a bola pokrstená dcéra Ondreja II. a Gertrúdy – svätá Alžbeta, nás milo privítali sestry alžbetínky, ktoré pre nás zabezpečili vynikajúci obed, sprevádzali nás mestom i miestami spojenými so svätou Alžbetou – patrónkou aj mesta Košice. Navštívili sme Rákócziho hrad a baziliku, kde sme mali možnosť uctiť si relikvie tejto významnej uhorskej svätice. Veď aj matka všetkých chrámov košickej arcidiecézy – katedrála svätej Alžbety – hrdo nesie jej meno. Našu výpravu sme ukončili návštevou kláštora sestier sv. Alžbety, poďakovali sa im za príjemne strávený deň a zamierili sme na sever – späť na Slovensko do Košíc.

Prejsť veľký kus cesty, spoznať veľký kus histórie, vidieť veľké zázraky ľudských rúk a duchovne sa obohatiť veľkosťou svätých – i toto všetko sa dá zvládnuť aj počas krátkej výpravy.

Svätá Alžbeta a svätý Štefan – uhorskí svätí, orodujte za nás!

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič