adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Študentská kvapka krvi
autor:  Dominik Maruša
aktivity bohoslovcov
pridané  02.12.2019 15:39

Vedeli ste, že jediným darovaním krvi môžete zachrániť až 3 ľudské životy? Hoci počet prvodarcov na Slovensku stúpa, stále sú obdobia, kedy je krvi pre pacientov nedostatok. Darovanie krvi je pritom pomerne jednoduchý a rýchly proces – samotný odber trvá približne 10 minút.

Aj to nás motivovalo pomôcť, ani nevieme komu a vybrali sme sa darovať krv. Možno to nebolo pre niektorých z nás ľahké, predsa sme chceli pomôcť. A tak sme sa 27.11.2019 o 8:30 vybrali do nemocnice. Odovzdali sme to, čo sme tiež len dostali. Odchádzali sme povzbudení z mnohých mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pre dobrú vec. Darovanie krvi sme zakončili sv. omšou v seminárnom kostole.

Týmto by sme sa chceli poďakovať personálu transfúznej stanice za ich obetavú prácu. A poďakovanie patrí aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí chcú aj takým spôsobom pomôcť. Nech im to dobrotivý Boh odplatí.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič