adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


DOD 2019 – „Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10, 11b)
autor:  Jaroslav Grocký
slávnosť
pridané  19.05.2019 17:01

Ako je to už dobrým zvykom, Nedeľa Dobrého Pastiera patrí v našom kňazskom seminári Dňu otvorených dverí. Ten tohtoročný sa niesol v duchu biblického citátu „Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10, 11b) a tiež sme venovali pozornosť sv. košickým mučeníkom, keďže sa pripravujeme na slávenie 400. výročia ich mučeníckej smrti.

Slávnostnú sv. omšu o 11:00 celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a hudobne ju doprevádzala naša Schola Cantorum Cassoviensis. Po sv. omši bol priestor na prehliadku seminára a chutný obed.

O 15:00 sme začali v Aule sv. košických mučeníkov Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej nasledoval zábavno-kultúrno-duchovný program, ktorý si tento rok pripravili bohoslovci prváci. Program bol pestrý, snáď každý si prišiel na svoje – obsahom boli zábavné scénky, hudba, súťaže pre deti, poézia, duchovné vstupy s tematikou sv. košických mučeníkov a v neposlednom rade obľúbená tombola, kde sme rozdali viac ako 70 krásnych a hodnotných cien.

Deň sme ukončili o 17:30 v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho slávnostnými kanonickými vešperami s našimi otcami kanonikmi. Vešperám predsedal veľprepošt Košickej kapituly kanonikov, Mons. Pavol Dráb.

Chceme sa všetkým poďakovať za účasť na Dni otvorených dverí v našom seminári. Takisto veľká vďaka patrí našim sponzorom a bohoslovcom za akúkoľvek pomoc pri organizácii tohto dňa. A v neposlednom rade vďaka patrí Nebeskému Otcovi za požehnanie a ochrannú ruku počas príprav a samotnej realizácie Dňa otvorených dverí. Tešíme sa na všetkých o rok, na Dni otvorených dverí na Nedeľu Dobrého Pastiera, 3. mája 2020.

Ďalšie fotografie: » Fotogaléria «


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič