adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Druhý deň v Miništrantskej univerzite
autor:  Maroš Varga
Miništrantská univerzita 2019
pridané  17.07.2019 00:15

Nasledujúci 2. deň, ktorého sme sa dočkali ... utorok ráno ... a aj napriek tomu, že spať sa nám nechcelo, začínali sme deň budíčkom, po ktorom podľa hesla „V zdravom tele zdravý duch.“ nás čakala krátka rozcvička ...... po zdravom pohybe sme posilnili ducha ...... neostali sme ani o hlade a po raňajkách sme sa stretli v skupinách, kde sme rozjímali nad textami a priblížili sme si život jedného z troch košických mučeníkov, Melichara Grodeckého ...... a dôležité miesta jeho života sme vyznačovali na mape ...... spoznávali sme mesto Košice pomocou rôznych úloh ...

... spievali ...

... a svoje spoznávanie sme zakončili exkurziou najväčšej hasičskej stanice na Slovensku ...... kde nám ukázali rôznu hasičskú techniku a počas, ktorej sme mali možnosť zažiť dvakrát ostrý výjazd ...

.... po exkurzii sme sa vrátili do seminára na obed a náš program pokračoval futbalovým turnajom medzi tímami na farskom ihrisku vo farnosti Košice – Juh ...... ktorý sme hrali so zápalom ...... a na záver si zahrali víťazi (tím Terasa) s animátormi ...... keďže sme miništranti aj dnes sme slúžili pri oltári, a to v matke kostolov našej arcidiecézy ... Dóme svätej Alžbety ...... ktorú celebroval a prihovoril sa nám emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč ...

... po chutnej večeri sme opäť súťažili, kedy sme sa vyzývali medzi sebou v rôznych súťažiach ...... napríklad páka ...... či kliky ...... dnešný večer sme zakončili rekapituláciou pomocou videa z dneška a včerajška ... a deň sme zakončili modlitbou ...


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič