adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Duchovné cvičenia
autor:  Tadeáš Jacko
pridané  24.09.2019 20:33

Po prázdninách a pred začiatkom nového školského roka sa všetci bohoslovci vždy najprv pripravia duchovne, a to utiahnutím sa do úplného ticha na duchovné cvičenia.

Tohto roku sa konali od 09.09. – 14.09.2019 opäť v Jezuitskom exercičnom dome v Prešove. Viedol ich jezuita Ján Benkovský. Počas týchto dní sme sa stíšili a meditovali, čo sa dialo po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Cieľom bolo prehĺbiť veľkonočnú radosť, zamerať sa na zmŕtvychvstalého Krista, ktorý sa dáva poznať priateľom, vyprosiť si veľkonočné zmýšľanie.

Každé ráno sme spoločne slávili Eucharistiu a večer sme mali adoráciu. Ticho, meditácia a prechádzka v záhrade nám pomohli sa sústrediť len na to podstatné. Takto sme sa pripravili na nadchádzajúci akademický rok a ďalší rok formácie v seminári.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič