adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Obnoviť túžbu po vernosti
autor:  Šimon Mesarč
slávnosť
pridané  26.09.2019 19:15

Dňa 7. septembra 2019 sa zavŕšil Jubilejný rok svätých Košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Vyvrcholením osláv 400. výročia ich smrti bola Eucharistická slávnosť, ktorej predsedal košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober, v Katedrále sv. Alžbety. Na tejto slavnosti sme boli účastní aj my - bohoslovci, spolu s našimi predstavenými.

Slávnosti sa zúčastnili viacerí vzácni hostia: apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello, J. Em. Péter kardinál Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a prímas maďarský, J. Em. Jozef kardinál Tomko a biskupi a arcibiskupi zo Slovenska a okolitých krajín. Zúčastnených bolo i niekoľko tisíc veriacich z celej arcidiecézy a tým, ktorí nevošli do katedrály bolo umožnené sledovanie cez velkoplošnú obrazovku pri katedrále.

Otec arcibiskup Bernard v homílii pripomenul komplikovaný príbeh svätorečenia mučeníkov, ktorý vďaka politickým prekážkam trval dlhšie než mal.

Traja Košickí mučeníci sú z dnešného pohľadu zaujímaví nie len pre nás, ale aj pre všetkých veriacich, tým, ako napriek rozdielnemu pôvodu ukazáli na jednotu samotnej cirkvi a v túžbe po bratskej jednote vytrvali vo vernosti Kristovi až do konca, veď oni „dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho.” (Porov. Flp 1, 29)

Svätí Marek, Melichar a Štefan, hrdinskí Kristovi mučeníci, orodujte za nás!


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič