adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Piaty deň v Miništrantskej univerzite
autor:  Maroš Varga
Miništrantská univerzita 2019
pridané  19.07.2019 16:28

Záver ... v dnešný posledný deň našej Miništrantskej univerzity sme začali tradičným budíčkom, po ktorom nasledovala ranná rozcvička ...



... ďalej nasledovalo poďakovanie za nový deň v kaplnke ...



... z kaplnky sme pokračovali do jedálne, kde sme sa naraňajkovali a vyhodnotili poriadok na izbách, ktorý každý deň hodnotili animátori. Po vyhodnotení sme sa presunuli do kaplnky svätého Michala, kde sme sa už tradične zúčastnili svätej omše ...



... ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober ...



... po svätej omši nasledovala opäť tradičná spoločná fotografia ...



... od kaplnky svätého Michala sme sa presunuli na Arcibiskupský úrad v Košiciach, ktorého priestory nám predstavil sám otec arcibiskup ...



... po ukončení prehliadky sme sa presunuli naspäť do seminára, kde nás čakal nácvik slávnostnej promócie. Po nácviku sme si chvíľu oddýchli a začali sa pomaly baliť domov. No domov sme ešte nevyrazili nakoľko nás čakal obed, počas ktorého sme poďakovali tetám kuchárkam, ktoré sa celý týždeň starali, aby sme neboli hladní...



.... a vyhlásili sme víťaza o najšikovnejšieho vyzývateľa ...



...potom nám animátori rozdali táborové trička ...



... po úspešnom absolvovaní celej Miništrantskej univerzity sme prišli až k slávnostnej promócií ...



... na ktorú nás prišli povzbudiť naši blízki a priatelia ...



... promócie otvoril dekan Teologickej fakulty otec Cyril Hišem ...



... po príhovore nám boli slávnostne odovzdané diplomy ...





... následne sa nám prihovoril otec rektor Štefan Novotný ...



... ani my, miništranti sme sa nedali zahanbiť a zaspievali sme všetkým prítomným našu táborovú hymnu ...



... na záver nám otec rektor udelil požehnanie a my sme sa rozbehli naspäť do svojich domovov ...


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič