adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Štvrtý deň v Miništrantskej univerzite
autor:  Maroš Varga
Miništrantská univerzita 2019
pridané  18.07.2019 23:56

Ráno dnešného dňa sa nieslo opäť v tradičnom duchu. Začali sme ho budíčkom, po ktorom nasledovala rozcvička. Pokračovali sme duchovnou rozcvičkou, spoločnou modlitbou v kaplnke ...... po modlitbe sme sa presunuli na raňajky, po nich sme sa stretli v skupinkách a zamysleli sa nad dnešnými meditáciami a životom posledného košického mučeníka Marka Križina ......keďže sme Miništrantská univerzita, je dôležité získať aj nové vedomosti, preto sme doobeda absolvovali prednášku z Histórie liturgie s otcom Gabrielom Raganom ...... z Cirkevných dejín s otcom Cyrilom Hišemom ...... z Latinského jazyka s otcom Andrejom Krivdom ...... z Hebrejského jazyka s otcom Jozefom Kohútom ...... a rehoľné spoločenstvá nám priblížil otec Peter Ceľuch ...... po prednáškach sme si pochutnali na obede, po ktorom sme sa presunuli do premonštrátskeho kostola Najsvätejšej Trojice postavenom na mieste, kde boli umučení traja košickí mučeníci. Tu sme sa zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval otec rektor Štefan Novotný ......po svätej omši sme sa presunuli do Steel Parku ...... kde nám boli predstavené rôzne fyzikálne javy ...... vyskúšali sme si rôzne pokusy ...... a otestovali vlastné sily ...... po návrate sme si oddýchli a navečerali sa, neskôr sme si opäť vyznačovali miesta, ktoré vo svojom živote navštívil košický mučeník Marek Križin ...... jednou zo záverečných aktivít v dnešný deň boli súťaže na rôznych stanovištiach, kde sme súťažili písomne ...... ústne ...... zašpinili sme sa ...... zašportovali si ...... zo získaných indícií sme lúštili výrok zo Svätého písma a zakončili deň spoločnou modlitbou ...


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič