adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Tretí deň v Miništrantskej univerzite
autor:  Maroš Varga
Miništrantská univerzita 2019
pridané  17.07.2019 23:57

Dnešné ráno bolo špeciálne. Začínali sme budíčkom, po ktorom však nenasledovala rozcvička, ale priamo sme sa presunuli do kaplnky, kde sme zverili tento deň do modlitby ...... pokračovali sme raňajkami, po ktorých sme sa pobalili a vybrali na výlet, ktorý sme začali svätou omšou v UPC kaplnke Svätých košických mučeníkov, ktorú celebroval otec Henrich Grejták, kaplán UPC Košice ...... z kaplnky sme sa presunuli na vlakovú stanicu, odkiaľ sme sa vlakom dostali na začiatok túry ...... cestu vlakom sme si užili ...... po chvíli jazdy sme sa dostali na východiskový bod ... stanicu Ličartovce ...... odkiaľ sme vyrazili na Obišovský hrad ...... počas cesty sme si zasúťažili ...... taktiež sa pomodlili ...... pred výstupom na Obišovský hrad sme sa trochu stíšili, rozjímali nad meditáciami a priblížili si životopis druhého svätého košického mučeníka, Štefana Pongráca ...... niektorých z nás zmohlo (vedúci) ...... iní sme sa zabávali ...... po týchto aktivitách sme doputovali k Obišovskému hradu, kde sme sa občerstvili, a pokračovali v hrách ... športových ...... i logických ...... a keďže sme boli na hrade, spoločne sme si zahrali hru, pri ktorej sme sa snažili dobiť rôzne hrady ...... po skončení súťaže sme sa vybrali na vlak z Obišoviec ...... v Košiciach nás už čakala chutná večera, po ktorej sme si zopakovali dôležité miesta zo života svätého Štefana Pongráca, ktoré sme vyznačili na mape ...... potom nás opäť čakalo stíšenie sa, pri ktorom sme sa pripravili osobným spytovaním svedomia na sviatosť zmierenia ...... po sviatosti zmierenia nás čakala adorácia, kde sme poďakovali za uplynulé dni a poprosili o silu do našej služby ...... a po ukončení adorácie nás čakal zaslúžený odpočinok ...


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič