adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výhercovia súťaže – Boromeo 1/2019
autor:  František Sokyra
novinky
pridané  31.05.2019 09:46

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem všetkým čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem aj tým, ktorí ste sa zapojili do súťaže a zaslali ste nám správne odpovede. Spomedzi vás sme vyžrebovali troch, ktorí budú odmenení vecnými cenami:

1. miesto: Anna Maliková, Humenné
2. miesto: Mária Vašková, Bardejov
3. miesto: Jozef Bednár, Podhorany

Výhercom srdečne blahoželáme!


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič