adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Výhercovia súťaže – Boromeo 2/2018
autor:  František Sokyra
novinky
pridané  16.01.2019 19:34

V mene celej redakčnej rady časopisu Boromeo ďakujem čitateľom nášho časopisu za vyjadrenú priazeň a podporu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a zaslali nám správne odpovede. Spomedzi nich sme vyžrebovali troch, ktorí budú odmenení vecnými cenami:

1. miesto: Milan Jurčo, Košice
2. miesto: Ivana Babošová, Vranov nad Topľou
3. miesto: Katarína Baraxová, Rožňava

Výhercom srdečne blahoželáme!


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič