adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Ako bolo na Dni otvorených dverí...
autor:  Šimon Škvarko
slávnosť
pridané  30.04.2018 19:59

V Nedeľu Dobrého Pastiera sa ako každý rok otvorili dvere aj v košickom seminári sv. Karola Boromejského. Začali sme o 11.00 hod. svätou omšou, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober s nádherným doprovodom seminárnej Scholy Cantorum Cassoviensis v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Po sv. omši bola možnosť pozrieť si zákutia seminára pre všetkých, ktorí sa tu bežne nedostanú.

Pre návštevníkov bol pripravený výborný obed a občerstvenie počas celého dňa. Deti sa mohli do sýtosti zabaviť v detskom kútiku, kde ich čakalo veľké množstvo atrakcií. V seminárnej kaplnke bola možnosť stíšiť sa v adorácii pred eucharistickým Kristom.

O 15.00 hod. sa začal kultúrno-zábavný program. Mohli ste vidieť a počuť seminárnu kapelu, rôzne scénky, hry pre deti a vyhrať niečo v tombole, v ktorej prvou cenou bol zájazd do Sv. Zeme. Všetko sme to zakončili spoločnými vešperami v seminárnom kostole.

Týmto sa chcem poďakovať všetkým sponzorom a bohoslovcom, ktorí sa podieľali na tejto akcii, ale v prvom rade všetkým, ktorí ste na Deň otvorených dverí do košického seminára prišli.

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič