adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Februárová duchovná obnova s o. Imrichom Degrom (video)
autor:  Jakub Mura
duchovná obnova
pridané  21.02.2018 19:30

Tretí februárový víkend, čiže od 16. do 18. februára, sme v seminári mali pravidelnú mesačnú duchovnú obnovu. Tento mesiac bol netradičný, keďže namiesto jedného hosťa boli prítomní dvaja. Na prednáške v piatok večer sa nám vdp. Marek Kunder snažil vysvetliť Fatimské posolstvá, ktoré sa konali od mája do októbra vždy 13. okrem júla, ktoré bolo 19. a to všetko v roku 1917

V sobotu sme mali zasa dve prednášky s vdp. Imrichom Degrom, exorcistom košickej arcidiecézy a zároveň učiteľom na teologickej fakulte. Téma oboch prednášok sa niesla v zmysle histórie našej sexuality s prepojenosťou na celibát. Doobedňajší program v sobotu sme zakončili svätou omšou s o. Degrom.

Po obede, ako na každej duchovnej obnove, sme pokračovali Ružencom Božieho milosrdenstva, adoráciou a vešperami. Duchovnú obnovu sme zakončili v nedeľu ráno spievanými rannými chválami.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič