adresa:

Kňazský seminár sv. Karola

Boromejského

Hlavná 91

040 01 Košice

telefón:

rektorát:

+421 (0)55 6836130

ústredňa:

+421 (0)55 6836111

email:

predstaveni@ktfke.sk


Lektorát a akolytát 2018 (video)
autor:  Dominik Adamčík
slávnosť
pridané  27.02.2018 20:01

V sobotu 24.2. 2018 sme my štvrtáci prijali ministérium akolytátu a bratia tretiaci ministérium lektorátu. Mnohí ľudia nevedia ani čo to ten „lektorát“ či „akolytát“ je.

V skratke povedané ide o službu v spoločenstve a pre spoločenstvo. Lektor, ako ten kto Božie slovo číta na bohoslužbách, alebo aj v súkromí, ale hlavne Božím slovom sa živí a šíri ho ďalej. Akolyta, ako ten, ktorý pomáha pri Pánovom oltári diakonom a kňazom pri liturgických úkonoch. Je zároveň mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania v prípade potreby.

Obe služby sa vyznačujú svojou vážnosťou a tak ich treba aj brať. Je to zároveň ďalší krok na našej ceste ku kňazskému sväteniu. Za udelenie týchto ministérií ďakujeme nášmu pomocnému biskupovi Mons. Markovi Forgáčovi.

Viac fotiek je vo fotogalérii.


Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice
za obsah stránky zodpovedá špirituál Ján Dudič